Κλινική Δερματολογία

Κλινική Δερματολογία

Περιγραφή

Με την Κλινική Δερματολογία – ως κλάδο της Δερματολογίας – αντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως παθήσεις του δέρματος και των εξαρτημάτων του. Έχοντας στη διάθεσή μας τις πιο εξελιγμένες ιατρικές θεραπείες κι έπειτα απο εμπειρία ετών, χρησιμοποιούμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εφαρμόζουμε τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα για να προάγουμε τη υγεία του δέρματός σας.

Ενδεικτικά:

Η μη επεμβατική, ανώδυνη διαγνωστική τεχνική για την απεικόνιση των σπίλων (ελιών) τη λεπτομερή καταγραφή τους, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό νέων.

Η δερματοσκόπηση χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων μορφωμάτων του δέρματος και την έγκαιρη διάγνωσή τους.
Πλέον, επεκτείνεται και σε άλλες παθήσεις του δέρματος. Η μέθοδος αυτή μάς δίνει το σημαντικό πλεονέκτημα να αρχειοθετούμε τα ευρήματα προκειμένου να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους για μελλοντική σύγκριση.

Εκτιμάμε τη σοβαρότητα της ακμής ως μιας πολυπαραγοντικής νόσου. Συνεπώς, την αντιμετωπίζουμε ριζικά χρησιμοποιώντας συνδυαστικά πρωτόκολλα, υπό το πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης για τη φροντίδα του δέρματος.

Μια σύγχρονη και πλήρως αποτελεσματική μέθοδος με πολλά οφέλη για τον ασθενή. Μέσω του καινοτόμου χειρουργικού Laser διοξειδίου του άνθρακα, αφαιρούμε τα θηλώματα ανώδυνα, αναίμακτα και μάλιστα, μόλις σε μερικά λεπτά

Η χειρουργική αφαίρεση σπίλου είναι μία απλή επέμβαση που γίνεται στο ιατρείο και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας με τοπική αναισθησία. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι πολύ μεγάλοι σπίλοι που απαιτούν πιο σύνθετους χειρισμούς. 

Η αφαίρεση του σπίλου πραγματοποιείται επί υγειών ιστών, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ριζικό. Ο σπίλος που αφαιρείται αποστέλλεται πάντα για ιστολογική εξέταση (βιοψία).

Μετά την χειρουργική εκτομή, παραμένει μία μικρή ουλή, η οποία θα πάρει το χρώμα του δέρματος με αποτέλεσμα να είναι δυσδιάκριτη. Ένας έμπειρος δερματολόγος/δερματοχειρουργός μπορεί να διενεργήσει τομή με άριστη επούλωση.

Με το μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας Eco Scan 3 μπορεί να γίνει ψηφιακή καταγραφή των τριχοθηλακίων στην πάσχουσα περιοχή, σε περιπτώσεις τριχόπτωσης ή ακόμα κι αλωπεκίας.

Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους διάγνωσης για τις τριχογενείς ζώνες αλλά και εργαλείο παρακολούθησης για την πορεία της νόσου.

Η βελτίωση – ίαση μπορεί να οπτικοποιηθεί ψηφιακά με αυτή την τελείως ανώδυνη μέθοδο.

Υπηρεσίες

To δερματολογικό ιατρείο της Δρ Ελισάβετ Τσιαμπαλή προσφέρει τις πιο εξελιγμένες θεραπείες προσώπου και σώματος που θα αναδείξουν την ομορφιά του δέρματός σας

Αισθητική Δερματολογία

Κλινική Δερματολογία

Αποτρίχωση